Problem 8 hetmanów

Synthroid Without Prescription Inderal No Prescription Nexium For Sale Prevacid Generic Buy Elimite Online Prevacid Without Prescription Ultram No Prescription Prevacid For Sale Ultram Generic Buy Prednisone Online

Dzisiaj rozwiązać nam przyszło klasyczne zadanie programistyczne: problem 8 hetmanów. Szablon kodu podany został w treści zadania, zaś do nas należy dopisanie trzech brakujących definicji: stałej empty-board, i dwóch procedur: safe? i adjoin-position.

W zadaniu korzystamy z kilku funkcji zdefiniowanych wcześniej. Są to filter, accumulate, flatmap i enumerate-interval.

Zaczniemy od implementacji zbioru pozycji na szachownicy. Na potrzeby zadania w zupełności wystarczy użycie pary liczb jako pozycji. Szachownica będzie zaś po prostu listą takich par.

(define empty-board nil)
 
(define (make-position row col) (cons row col))
(define position-row car)
(define position-column cdr)

Przy tej implementacji dodanie nowej pozycji do zbioru nie jest trudne:

;; Dodaj na szachownice hetmana w pozycji row/col.
(define (adjoin-position row col board)
 (cons (make-position row col) board))

Implementacja procedury safe? wymaga trochę więcej zachodu. Dla wygody skorzystałem z kilku funkcji pomocniczych ze SRFI-1.

(require (only (lib “1.ss” “srfi”) any every find for-each))
 
;; Zwroc #t jezeli obie pozycje leza w tej samej kolumnie.
(define (same-column? position-1 position-2)
 (= (position-column position-1) (position-column position-2)))
 
;; Zwroc #t jezeli obie pozycje leza w tym samym wierszu.
(define (same-row? position-1 position-2)
 (= (position-row position-1) (position-row position-2)))
 
;; Zwroc #t jezeli obie pozycje leza na tej samej przekatnej.
(define (same-diagonal? position-1 position-2)
 (= (abs (- (position-column position-1)
       (position-column position-2)))
   (abs (- (position-row position-1)
       (position-row position-2)))))
 
;; Zwroc #t jezeli obie pozycje posiadaja te same wspolrzedne.
(define (same-position? position-1 position-2)
 (and (same-column? position-1 position-2)
    (same-row? position-1 position-2)))
 
;; Zwroc #t jezeli na szachownicy stoi hetman w podanej pozycji.
(define (position-on-board? position board)
 (any (lambda (board-position) (same-position? position board-position)) board))
 
;; Zwroc #t jezeli hetman postawiony w podanej kolumnie nie szachuje zadnego
;; z pozostalych na szachownicy.
(define (safe? col board)
 ;; Hetman znajdujacy sie w podanej kolumnie.
 (define queen-added (find (lambda (position)
               (= (position-column position) col))
              board))
 ;; Zwroc #t jezeli podane dwa hetmany szachuja sie.
 (define (in-check? queen-1 queen-2)
  (or (same-row? queen-1 queen-2)
    (same-column? queen-1 queen-2)
    (same-diagonal? queen-1 queen-2)))
 (every (lambda (other-queen)
      (or (same-position? other-queen queen-added)
        (not (in-check? other-queen queen-added))))
     board))

W celu wizualizacji rozwiązań użyłem następujących funkcji:

;; Wyswietl rozwiazanie dla podanej szachownicy o boku k.
(define (display-board board k)
 (for-each
  (lambda (row)
   (begin
    (for-each
    (lambda (col)
     (display
      (if (position-on-board? (make-position row col) board) “# “ “. “)))
    (enumerate-interval 1 k))
    (newline)))
  (enumerate-interval 1 k)))
 
;; Wyswietl wszystkie rozwiazania dla szachownicy o boku k.
(define (display-results k)
 (for-each
  (lambda (board)
   (begin
    (display-board board k)
    (newline)))
  (queens k)))

By zobaczyć rozwiązania dla standardowej szachownicy 8×8, wystarczy wykonać poniższe polecenie:

(display-results 8)

Strumienie danych

Testowanie

Ćwiczenia na deser

W poszukiwaniu idealnej formy

« Wcześniejsze wpisy · Nowsze wpisy »