equal?

Synthroid Without Prescription Inderal No Prescription Nexium For Sale Prevacid Generic Buy Elimite Online Prevacid Without Prescription Ultram No Prescription Prevacid For Sale Ultram Generic Buy Prednisone Online

W ćwiczeniu 2.54 autorzy proszą nas o napisanie funkcji equal? zdolnej do porównywania list. Jej definicja wynika bezpośrednio z opisu.

(define (equal? a b)
 (if (and (pair? a) (pair? b))
   (and (equal? (car a) (car b))
      (equal? (cdr a) (cdr b)))
   (eq? a b)))

Implementacja ta radzi sobie doskonale z symbolami i (dowolnie zagnieżdżonymi) listami symboli, nie bierze jednak pod uwagę liczb. Jeżeli przyjmiemy, tak jak radzą nam autorzy w przypisie, że dwie liczby są równe, jeżeli ich wartości numeryczne są równe, to otrzymamy następującą implementację:

(define (equal? a b)
 (cond
  [(and (pair? a) (pair? b))
  (and (equal? (car a) (car b))
     (equal? (cdr a) (cdr b)))]
  [(and (number? a) (number? b))
  (= a b)]
  [else
  (eq? a b)]))

Scheme dla każdego

Tworzenie biblioteki dla PLT

Implementacja identikon w PLT Scheme

Lambda the Ultimate

« Wcześniejsze wpisy ·