One day hack

Synthroid Without Prescription Inderal No Prescription Nexium For Sale Prevacid Generic Buy Elimite Online Prevacid Without Prescription Ultram No Prescription Prevacid For Sale Ultram Generic Buy Prednisone Online

W nawiązaniu do pewnego wpisu z Lispowego bloga wrzucam tutaj efekt moich dzisiejszych rozważań nad skutecznością zabezpieczania tekstu przy pomocy CSS’owej czcionki.

DeCSS

Maszyny są coraz szybsze i skuteczniejsze w wykonywaniu powierzonych im zadań. Prawdziwie myślącej maszyny możemy się nigdy nie doczekać, nie jednak z powodu ograniczonej mocy obliczeniowej. Komputery stają się coraz doskonalsze w wykonywaniu wyraźnie określonych zadań i to jest obszar ich najintensywniejszego rozwoju. Zdejmują one z ludzi potrzebę wykonywania “bezmyślnych” czynności. W miarę jednak jak systemy stają się coraz bardziej skompilowane, przymiotnik “bezmyślny” zdaje się być nie na miejscu. Do tej pory ludzie nie potrzebowali i zapewne nie będą nigdy potrzebować maszyny “do wszystkiego”. Wygodne narzędzia do konkretnych celów - tego właśnie od maszyn, jako ludzie, oczekujemy.

Mój skrypt jest naiwny, ale jest tylko dowodem na to, że nie można ukryć czegoś, co i tak jest odkryte. Skoro człowiek może odczytać napis, może to zrobić również komputer. Co więcej, zrobi to tysiące razy szybciej i z niższym procentem błędów. Stopniowo, w miarę przyrostu kolejnych warstw na styku człowieka a maszyny, coraz trudniej będzie odróżnić zmyślnego bota od żywego człowieka. Prawdę mówiąc, już w tej chwili pewna część informacji, z jakich korzystamy na co dzień jest generowana wyłącznie przez maszyny. Zmyślne serwisy opowiedzą nam o ostatnich wydarzeniach na świecie, doradzą jaka muzyka może nam się spodobać, nawet napiszą dla nas utwór muzyczny… Przez to, że technologia tak brutalnie wdziera się w nasze codzienne życie, można zrozumieć jak wiele rzeczy, które robimy, polega w dużej mierze na przestawianiu symboli. Nawet ja, pisząc ten tekst, zdaję się tylko układać słowa w odpowiednim porządku. Ktoś po drugiej stronie ekranu nie jest już w stanie stwierdzić na pewno, że to, co czyta, zostało napisane przez człowieka. I granicą nie jest naprawdę moment, w którym maszyny nauczą się mówić tak, że nie poznamy się na ich braku człowieczeństwa. Granicą jest moment, w którym przełożymy treści przekazywane nam przez maszyny nad dzieła rąk ludzkich. W miarę jak mijają lata, coraz bardziej mam wrażenie, że ta granica została już przekroczona…

Kod źródłowy skryptu, którego działanie widać na powyższym zrzucie znaleźć można tutaj.